Regjeringen jobber med ny demensplan - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Regjeringen jobber med ny demensplan

Regjeringen er i ferd med å lage en ny demensplan. – Svært gledelig at det nå er klart at det blir en tredje demensplan i Norge, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Lanserte Demensplan 2020: Helseminister Bent Høie på Demensdagene 2015.
Foto: Martin Lundsvoll