Rabasvuohta demeanssa birra – Åpenhet om demens

I går var det premiere på filmen Åpenhet om demens i Kautokeino. Det var stor interesse for å få med seg filmen, som er den første informasjonsfilmen om dette temaet på samisk språk.

Kristine Gaup Grønnmo
Kristine Gaup Grønmo blir intervjuet av NRK Sápmi på premieren. Foto: Petter Hveem

Filmaen er produsert i løpet av de siste to årene, og den tar utgangspunkt i et samisk kulturperspektiv. Ekteparet Eira fra Kautokeino står frem med sin historie. De var også til stede på premieren.

En av ressurspersonene i utviklingen av filmen er Kristine Gaup Grønmo, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark. Hun mener at filmen kan gi nyttig informasjon til personer med demens, pårørende og helsepersonell.

Informasjonsfilmen er produsert av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, som del av Demensplan 2020.

Filmen er laget i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale partnere.

Nå starter utvikling av informasjonsfilm om demens på lulesamisk mens det er ønskelig å lage en informasjonsfilm på sørsamisk.

Ekteparet Eira
Ekteparet Eira snakker i filmen om sin åpenhet rundt demens. Foto: Petter Hveem.