Psykologiske konsekvenser av karantene og hvordan kan vi redusere dem - Nasjonalt senter for aldring og helse

Psykologiske konsekvenser av karantene og hvordan kan vi redusere dem

Karantene er separasjon- og begrensning av bevegelser for personer som muligens har vært eksponert for en smittsom sykdom, for å begrense risikoen å smitte andre. Dette er forskjellig fra isolasjon, som er adskillelse av personer som har vært diagnostisert med en smittsom sykdom. Dette er ofte en ubehagelig opplevelse; separasjon fra nærmeste familie, tap av frihet, usikkerhet over sykdomsstatus og kjedsomhet kan føre til dramatiske effekter.