Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under covid-19 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under covid-19

I en pandemi-situasjon som ikke likner noe vårt moderne samfunn har måttet håndtere, sørget kinesiske organisasjoner raskt for psykososial støtte til eldre og deres pårørende. Pandemien har også ført til nye metoder for å formidle psykisk helsehjelp til eldre.

I en artikkel som nylig ble akseptert i tidsskriftet International Psychogeriatrics (1) beskriver forfatterne hvordan arbeidet ble organisert.

Et tidlig initiativ etter at sykdommen brøt ut, var at en tverrfaglig ekspertgruppe utarbeidet en psykososial selvhjelpsbok for eldre. Denne ble gjort tilgjengelig både som trykk og som gratis nedlastbar lydbok.

Ekspertgruppen utviklet anbefalinger for psykisk helsehjelp til eldre med nedsatt kognitiv funksjon. Sosialarbeidere i kommunen bisto eldre med å skaffe smittevernutstyr som håndsprit og masker. De bisto også de eldre med opplæring i netthandling, bestilling av legetimer på nett og underviste i avslapningsøvelser til hjemmebruk.

Psykologisk rådgivning ble gjort tilgjengelig som nettkonsultasjoner og per telefon. Sosiale media ble mye brukt til å gjøre for eksempel psykomotorisk trening og avslapningsøvelser tilgjengelig, og pårørende hjalp ofte de eldre med å logge seg på. For å møte «burn-out» og engstelse hos ansatte i sykehjemmene, gav psykologiske rådgivere støtte til de ansatte på sykehjem med nettkonsultasjoner og webinarer.

Forfatterne konkluderer med at Covid-19 har påvirket livet til eldre i Kina betydelig, men pandemien har også ført til nye metoder for å formidle psykisk helsehjelp til eldre. Nye retningslinjer har lagt fundamentet for rask respons ved neste krise. Nytteverdien av koordinerte tjenester spesielt rettet mot de eldre var stor, med innsats både fra pårørende og annet hjelpeapparat.