Vold mot eldre

Er du selv utsatt for vold, eller kjenner du eldre som blir utsatt for overgrep? Les mer om temaet og finn ut hvem du kan kontakte for å få hjelp og støtte.

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold. Mange utsettes for overgrep fra sine nærmeste uten at andre er klar over det. Overgrep finner sted både hjemme og på sykehjem.

Søker sjelden hjelp

I Stortingsmelding 15 (2012–2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve anslås det at minst 22 000 eldre personer utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt hvert år. Vold i nære relasjoner er et overordnet begrep som dekker fysisk og psykisk vold, seksuelle, materielle eller økonomiske overgrep og omsorgssvikt. Det å være voldsutsatt skaper frykt, utrygghet og disponerer for negative helseeffekter.

Dersom du ikke vet hva du skal gjøre om du oppdager vold, er det kanskje lettere å spørre neste gang du mistenker at noen utsettes for vold. For at du skal kunne stille de rette spørsmålene, må du ha kunnskap om hva vold i nære relasjoner innebærer.

Psyk-It om vold og overgrep mot eldre
Foreleser er Janne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim

Les mer om vold og eldre

Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017