Kilder, referanser og bakgrunn

Referanser og bakgrunn for anbefalingene på depresjonhoseldre.no. Beskrivelse av metode for litteratursøk og resultater.

Anbefalingene følger Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostikk og behandling av depresjon hos voksne i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Disse behandlingsanbefalingene har i hovedsak vært en del av forskningsprosjektet Tailored implementation for chronic diseases: Depression in the elderly. Anbefalingene ble prioritert i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe. Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk og en systematisk sammenlikning av anbefalingene for behandling av depresjon hos voksne i 13 nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Av de anbefalingene som ble brukt i forskningsprosjektet, brukte vi verktøyet GRADE for å vurdere kvaliteten på anbefalingene, og vi brukte arbeidsskjemaet «From evidence to decision» (EtD) fra forskningsprosjektet DECIDE for å vekte ulike faktorers betydning, som preferanser, verdier og økonomi for å gi en anbefaling.

Filmen handler om kvalitet på dokumentasjon og styrke på anbefalingene (ca. 10 min)

I denne forelesningen går Signe Flottorp, seniorforsker og professor ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, gjennom prinsippene for hvordan vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen som ligger til grunn for våre anbefalinger. Vi bruker verktøyet GRADEpro til dette. Alle behandlingstiltak har en sannsynlighet for ønsket effekt og en risiko for uønskede effekter. Vektingen av risiko og nytte avgjør hva slags styrke anbefalingen får.

Redaksjon for Depresjon hos eldre består av:

Allan Øvereng, sykepleier og prosjektmedarbeider, Nasjonalt senter for aldring og helse

Anna Jerkovics, ergoterapeut,og fagkonsulent Alderspsykiatri, Nasjonalt senter for aldring og helse

Eivind Aakhus, overlege og alderspsykiater, PhD, Alderspsykiatisk avd. Sykehuset Innlandet

Ingeborg Granlund, vernepleier og helse- og sosialinformatiker, Alderspsykiatisk avd. Sykehuset Innlandet

Marit Tveito, Lege, PhD og fagsjef Alderspsykiatri, Nasjonalt senter for aldring og helse

Lukk referanser Se referanser