Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer

Eldre med psykiske lidelser fra andre kulturer kan mangle helsekompetanse i møtet med det norske helsevesenet. Begrenset tilgang til tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring er én mulig årsak til at de ikke har like god tilgang til helsetjenester som resten av befolkningen, forteller Ragnhild Storstein Spilker i dette nettforedraget.