Personlighetsforstyrrelser hos eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Personlighetsforstyrrelser hos eldre

Foreleser er Tom Borza.