Personlighetsforstyrrelser hos eldre

Foreleser er Tom Borza.