Pårørendes opplevelse av dagaktivitetstilbud - Aldring og helse

Pårørendes opplevelse av dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan gi pårørende god støtte og avlastning.