Pårørendes opplevelse av dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan gi pårørende god støtte og avlastning.