Når hjernen visner: Pårørendes liv med sykdommen frontotemporal demens

Gjennom ulike case gir boka god innsikt i hvordan ektefelle/partner og ungdom/ung voksen opplever sin situasjon når familien rammes av frontotemporal demens (FTD). I tillegg inneholder boka fagstoff som, sammen med pårørendes fortellinger, gir en unik forståelse av de store utfordringene FTD medfører for familien.