Pandemien avdekker aldersdiskriminering - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fersk rapport fra WHO og FN: Pandemien avdekker aldersdiskriminering

Covid-19-pandemien har ikke bare tatt livet til mange eldre mennesker, den har også utsatt dem for aldersdiskriminering, også kalt alderisme. – Oppmerksomhet om temaet er viktig. Det kan bidra til å redusere stigma og alderisme, sier daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.

Rapporten Global Report on Ageism er nylig publisert av WHO, kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter, FNs økonomiske og sosiale avdeling og FNs befolkningsfond. 

COVID-19-pandemien understreker eldres sårbarhet, står det å lese. Mange har dødd, andre har blitt utsatt for diskriminering, for eksempel på tilgang til helsehjelp, utilstrekkelig beskyttelse av eldre beboere i omsorgsboliger og stereotype mediebilder som setter generasjoner mot hverandre.

Viktig å synliggjøre

– Oppmerksomhet rundt temaet kan bidra til å redusere stigma og alderisme, sier Kari Midtbø Kristiansen. Foto: Martin Lundsvoll

Daglig leder i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen, har lest rapporten. 

– Jeg er glad for at det settes fokus på akkurat disse sidene av pandemien. Vi har lett for å tenke at aldersdiskriminering ikke er så vanlig, men når ressursene blir begrenset og det må gjøres knallharde prioriteringer, kommer også slike tendenser tydeligere fram, sier daglig leder i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Det gjelder både på systemnivå og på individnivå, sier hun. 

– Det er viktig at dette blir satt fokus på og synliggjort, slik at vi kan få et bevisst forhold til egne prioriteringer og holdninger. Det gjelder både som samfunn og som enkeltindivider. Når trollet kommer i dagslys så sprekker det, heter det seg jo, så oppmerksomhet om dette kan bidra til å redusere stigma og alderisme, sier Kari Midtbø Kristiansen.

Global report on ageism

– Fra et norsk ståsted kan vi samtidig være stolte over at de eldste kom først i vaksine-køen. Det bidrar positivt i denne sammenheng!

Tiåret for sunn aldring

Å finne effektive strategier som kan forebygge og motvirke aldersdiskriminering er ett av fire satsingsområder i FNs tiår for sunn aldring (2021–2030). Å endre hvordan vi tenker, føler og handler om alder og aldring er en forutsetning for vellykket innsats for sunn aldring og framgang på tiårets tre andre satsingsområder:

  • utvikle samfunn som fremmer eldres evner
  • levere personsentrert omsorg og primærhelsetjenester som svarer på eldres behov
  • tilby langvarig omsorg for eldre mennesker som trenger det.

«Alderisme er en viktig sosial faktor for helse som i stor grad har blitt neglisjert til nå», sies det i rapporten.

Les også kommentaren: Ageism: a social determinant of health that has come of age (Lancet)