Pallisasjonens historie 3 - Aldring og helse

Pallisasjonens historie 3

Utviklingen av palliasjon i Norge kan belyses med de retningslinjer, forskrifter og standarder som har kommet i årene siden den aller første, norske offentlige utredningen av palliasjon: Pleie og omsorg for alvorlig syke og døende i 1984.