På teater: “Før jeg glemmer at jeg elsker deg: Jeg elsker deg”

Torsdag 17. november hadde Teater Innlandet Norgespremiere på et teaterstykke om demens, kjærlighet og savn. Assisterende forskningssjef i Aldring og helse, Øyvind Kirkevold, var der. Han gir oss sine umiddelbare inntrykk.

Opptatt av demens og teater: Assisterende forskningssjef i Aldring og helse, Øyvind Kirkevold.

Stykket er skrevet at den engelske dramatikeren og skuespiller Pip Utton. Pip Uttons mor døde i år 2000, 72 år gammel, hun hadde da hatt Alzheimers sykdom i 4 år. Teaterstykket er en monolog som Pip Utton har skrevet til sin mors minne. Monologen er oversatt til norsk av Jørgen Strickert, og framføres av John Nyutstumo.

“Før jeg glemmer at jeg elsker deg: Jeg elsker deg” skildrer en kjærlighetshistorie, tap, savn, ensomhet og demensutvikling. Stykket tar både pårørendeperspektiv og personen med demens sitt perspektiv i flere lag. I tillegg er det et lite stikk i siden til et verktøy for demensutredning, kalt “Mini mental status eksaminasjon” (MMSE).

Hele følelsesspekteret er tatt inn, fra humor og gode minner til fortvilelse og sinne.

En kan kanskje spørre seg om det er mulig å få dette til i en monolog på en time. Jeg mener ja, det er mulig. Stykket er opplysende, til ettertanke og på en måte også underholdende.

Jeg mener det er med på å redusere stigmatisering av demenssykdommene.

Øyvind Kirkevold

Som Pip Utton selv sier det – Før jeg glemmer at jeg elsker deg: Jeg elsker deg” er ikke en komedie eller tragedie. Det er en veldig hverdagslig historie, fortalt av en helt vanlig mann, som går en altfor vanlig fremtid i møte.

Teatret har en forestilling til på Hamar (19.11), før den legger på turné rundt om i Innlandet fram mot jul. Det skal en liten tur innom Oslo (Vega Scene 11.12) før avslutningen på Hamar kulturhus, 14. og 15. desember.

Flere av stedene hvor stykket spilles, vil Demensnettverk Innlandet ha stand utenfor teatersalen.

Flere detaljer finner du i hos Teater Innlandet