På FNs internasjonale eldredag: Hva tenker eldre i Norge om liv og helse?

Vi blir flere og flere gamle i Norge. På FNs internasjonale dag for eldre viser vi i dag vei til 22 livsfortellinger. Hva tenker eldre selv om livet som gammel?

Aldring og helse har i samarbeid med Verdighetsenteret reist rundt til alle Norges fylker for å høre eldres stemmer.

Aarringer har vi kalt intervjuprosjektet, der vi spør eldre om de kan fortelle om livet sitt, aldringen, helse og hva de tenker om framtida. 

22 personer i alderen 69 til 106 har vi møtt til nå. Deres unike historier viser et mangfold av liv, ressurser og utfordringer. 

Les intervjuene på aarringer.no