– Overveldet og takknemlig - Nasjonalt senter for aldring og helse

– Overveldet og takknemlig

Alka Rani Goyal ble under Demensdagene tildelt Leon Jarners forskningspris 2019 for sitt doktogradsarbeid "Angst hos personer med demens: En vanlig, men uidentifisert og undervurdert tilstand".

Det var en tydelig rørt prisvinner som takket for Leon Jarners forskningspris. I tillegg til blomster og diplom består prisen av 75 000 kroner.

– Det er utrolig hyggelig, og en flott anerkjennelse for studien, å få denne prisen. En stor opplevelse! Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke alle som har bidratt inn i min forskning, sa Alka Rani Goyal, førsteamanuensis ved Institutt for helsefremmende arbeid, fakultet for helsevitenskap, Oslo storby Universitet.

Wolfgang Plagge.jpg
Wolfgang Plagge er et årvisst innslag på Demensdagene. Han spilte denne gang sin egen komposisjon Fortsettelsen. Foto: Martin Lundsvoll

Juryens uttalelse

Leon Jarners forskningspris skal gis til et forskningsarbeid om demenssykdommer, personer med demens eller deres pårørende. Prisen ble delt ut av Jarners nevø Harry-Sam Selikowitz, som også formidlet den enstemmige jurybegrunnelsen:

– Prisvinners arbeid imøtekommer alle kriteriene til Leon Jarners forskningspris. Hun har hatt fokus på å få på plass et norsk valid kartleggingsverktøy, RAID-N, for å skille ut angst som en enkelt tilstand fra andre nevropsykiatriske symptomer og tilstander hos personer boende i sykehjem. Dette er et solid forskningsarbeid som vil kunne få stor betydning for å legge til rette for persontilpasset behandling, oppfølging og omsorg for denne store gruppen personer i norske sykehjem.

–Prisvinner vil med prispengene fokusere på kunnskapsformidling om angst hos personer med demens og muligheter for ivaretagelse til både pårørende og helsepersonell. Dette vil bidra til større bevissthet, kunnskap og forståelse for angst hos personer med demens. Videre ønsker hun å bidra med sin kunnskap om feltet i et samarbeidsprosjekt mellom Norge og India. På denne måten vil hennes forskningskompetanse – og erfaring kunne bidra til bedre demensomsorg i deler av verden der demens er en enda større utfordring enn i Norge.

Lise Fjeldstasd.jpg
Skuespiller Lise Fjeldstad leste diktet I skumringslandet av Jan Vincent Johannessen. Foto: Martin Lundsvoll

Øket fokus på angst

Med studien har Goyal blant annet vist at så mye som hver tredje sykehjemsbeboer med demens i Norge har betydelig angst og angstsymptomer. I sitt prisvinnerforedrag kunne hun fortelle at angst også ble assosiert med lavere opplevd livskvalitet, dårlig fysisk helse og flere atferdssymptomer:

– Angst hos personer med demens har fått mindre oppmerksomhet hos forskerne enn depresjon. Dette til tross for at angst er en betydelig belastning for pasientene selv, deres pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Men angst hos personer med demens har vært vanskelig å identifisere, og det er vanskelig for personer med demens selv å uttrykke sin angst. Vi har manglet verktøy for å identifisere angst, og kunnskapen på området er mangelfull. Med RAID N har vi fått et verktøy som både kan bidra til å forebygge angst og gi bedre livskvalitet for denne pasientgruppen, sier Goyal.

_V4P6107.jpg
– Du har begått et solid forskningsarbeid som vil kunne få stor betydning for å legge til rette for persontilpasset behandling, oppfølging og omsorg for denne store gruppen personer i norske sykehjem, sa Harry-Sam Selikowitz til Alka Rani Goyal.
Foto: Martin Lundsvoll