Overlapp mellom demens med Lewy-legemer og Alzheimers sykdom

Klinikere rapporterer at det i noen tilfeller kan være vanskelig å skille mellom Alzheimers sykdom (AD) og Lewy-legeme sykdom i form av demens med Lewy-legemer og Parkinsons sykdom med demens.

I en nylig publisert studie ble hjernen hos pasienter med klinisk demens med Lewy-legemer eller Parkinsons sykdom med demens undersøkt etter deres død. Totalt var 213 personer inkludert. Hjernene ble nøye undersøkt for tegn på Lewy-legeme sykdom (a synukleinopati) og tegn på Alzheimers sykdom (amyloide plakk og neurofibrillære trådfloker)

Det viste seg at 77 % av de som ble undersøkt hadde tegn på Alzheimers sykdom i hjernen, og at 30 % hadde høyt nivå av tegn på Alzheimers sykdom. Jo mer man fant av tegn på Alzheimers sykdom, desto dårlige prognose hadde pasientene, i form av raskere forløp og tidligere død.

Forfatterne konkluderer med at mer oppmerksomhet bør rettes mot biomarkører for Alzheimers sykdom når man utreder pasienter for Lewy-legeme sykdom siden graden av Alzheimer-patologi ser ut til å ha betydning for sykdomsforløpet. Hvis det viser seg at graden av Alzheimer-patologi kan vurderes ved hjelp av biomarkører i utredningen, er det mulig at behandling av pasienter med Lewy-legeme sykdom kan tilpasses graden av Alzheimer-patologi.

Referanse

Irwin et al. (2017). Neuropathological and genetic correlates of survival and dementia onset in synucleinopathies: a retrospective analysisThe Lancet Neurology, 16, 55-65.