Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Utfordrende atferd

Definisjon

Betegnelsen utfordrende atferd brukes når en person sier eller gjør noe som er vanskelig for tjenestemottakeren og/eller personer i omgivelsene.

Utdypning og eksempler

Å kartlegge hva som ligger bak handlingen er sentralt for å forstå og finne løsninger og tilnærmingsmåter.

Se også