Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Atferd

Les opp

Definisjon

Alt en person gjør.

Det er vanlig å skille atferd i observerbar og ikke-observerbar atferd.

Utdypning og eksempler

Atferd som kan observeres av andre, kan være å kle på seg, snakke i telefonen, spise middag, gå over gulvet, snakke med en venn og riste på hodet.

Ikke-observerbar atferd vil være atferd som vi kun kan observere hos oss selv, men ikke hos andre, som for eksempel det vi tenker og føler.

Se også