Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Funksjonsevne

Definisjon

Evner og forutsetninger en har person har for å fungere i hverdagen eller i gitte situasjoner. Nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse kan være tap av, eller skade på en kroppsdel eller en sansefunksjon, for eksempel syn. Nedsatt funksjonsevne er individuelle forhold som bidrar til at funksjonshemning kan oppstå.

Utdypning og eksempler

En person kan ha nedsatt funksjonsevne av flere årsaker, for eksempel på grunn av redusert korttidshukommelse eller nedsatt hørsel. Vi kan også si at personen har nedsatt funksjonsevne hvis han/hun ikke lenger finner frem i huset sitt selv, eller ikke tør å gå ut alene.

Relevante sider

Se også