Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Nedsatt funksjonevne

Les opp

Definisjon

Det at en persons mulighet til, å fungere i hverdagen har blitt dårligere enn før. For eksempel som følge av sansesvikt, høy alder, skade eller sykdom. Nedsatt funksjonsevne bidrar til at funksjonshemning kan oppstå

Utdypning og eksempler

Redusert korttidshukommelse og nedsatt hørsel er eksempler på nedsatt funksjonsevne. Man kan også si at en person har nedsatt funksjonsevne hvis han eller hun ikke lenger finner fram i huset sitt selv, eller ikke tør å gå ut alene.