Opplever kvinner flere tap i livet enn menn?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har sett på overgangene i livene til eldre, det være seg å bli pensjonist, miste nære familiemedlemmer eller å miste helsen. – Dette er interessante funn, sier daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.

– Det er gjort mye forskning på overganger tidligere i livet, men lite på livsløpsoverganger hos eldre mennesker. Det sier Katharina Herlofson, en av forskerne bak studien, til forskning.no.

Når du blir eldre handler overganger i livet om tap av roller

Hun sier at noen eldre er bedre rustet enn andre til å ha en god og aktiv alderdom. I studien har forskerne sett på i hvilken grad kjønn, utdanning og formue har betydning for tidspunktet for overgangen. De har også funnet ut hvor mange slike overganger eldre går igjennom.

Katharina Herlofsen. Portrettfoto.
Forsker på livsløpsoverganger for eldre: Forsker Katharina Herlofsen, OsloMet. Foto: OsloMet

– Mens livsoverganger i yngre år handler om å erverve nye roller, handler livsoverganger for eldre mennesker mye om tap av roller, forteller hun.

Herlofsen ble slått av at hvor mange som hadde opplevd slike livsoverganger ganske tidlig i alderdommen.

Midtbø Kristiansen leser funnene med stor interesse.

– Denne studien nyanserer bildet av eldre, og minner oss på at vi hele tiden må ha to tanker i hodet samtidig. Mange eldre har god helse og kan være en fantastisk samfunnsressurs. Men ikke alle eldre er rustet til å leve en aktiv alderdom, mener hun.

– Mange har en sårbarhet etter å ha opplevd tap, funksjonssvikt og sykdom og andre livsoverganger, som gjør det vanskeligere å mestre livet. Denne forskningen viser tydelig hvor viktig det er at vi hele tiden klarer å holde begge disse perspektivene oppe.

Kvinner har flere overganger i eldre år

Hovedfunnet i studien er at kvinner gjennomgår flere livsoverganger enn menn når de blir eldre. Kvinner har også en tendens til å ha dårligere helse over lengre perioder enn menn.

Det sies at «kvinner lider, menn dør».

Katharina Herlofsen, forsker

– Menn har i snitt færre sykdommer, men en større tendens til å dø av de sykdommene de får. Mens kvinner lever lenger med de plagene og sykdommene de rammes av. Av samme grunn blir kvinner oftere omsorgsgivere, fordi de er yngre enn mennene sine og lever lenger, fortsetter Herlofsen til forskning.no.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223
Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223 (Aldring og helse)

Midtbø Kristiansen mener det også er verdt å merke seg disse kjønnsforskjellene. Hun tenker kvinner håndterer livsovergangene bedre enn mennene.

– Kvinner opplever flere livsoverganger enn menn, ikke bare fordi de lever lenger, men det kan også se ut til at kvinner håndterer disse overgangene bedre enn menn. Det blir viktig å få mer kunnskap om hvorfor det er sånn, og om det er noe her kvinnene kan dele med menn for å gjøre dem bedre rustet til livsoverganger, sier hun.

Ting som gjør det lettere å håndtere egen alderdom

Herlofsen mener forskningen deres er viktig innspill i debatten om eldres liv.

– Ting vi ikke kan kontrollere fullt og helt påvirker alderdommen vår. Noen opplever flere sårbare overganger enn andre. Det er lettere å ta ansvar for egen alderdom hvis man har god helse, god råd og en ektefelle i live som er frisk og rask, sier hun til forskning.no.