Oppdaterte retningslinjer for besøk på sykehjem

Beboere på sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner skal i utgangspunktet fritt kunne motta besøk i tråd med lover og regler. Det kommer frem i oppdaterte retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er noen av de viktigste endringene:

  • Ved lokale smitteutbrudd av koronaviruset kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19. Begrensning av besøk må begrunnes i forsvarlighetskravet eller krav i smittevernloven.
  • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.
  • Anbefalingene for dagtilbud er oppdatert slik at de gjenspeiler situasjonen slik den er i dag og ved lokale smitteutbrudd.

Her finner du retningslinjene for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering