Ønsket levealder og hypotetiske livsscenarier blant nordmenn i alderen 60+

En ny studie om hvor lenge vi ønsker å leve er publisert i juliutgaven av tidsskriftet Age and Aging. – Demens topper listen over listen av hypotetiske forhold der folk foretrekker å leve kortere liv - noe som kan være en spesiell utfordring framover gitt økningen i demens vi nå er vitne til, sier Vegard Skirbekk, hovedforfatter av studien.

Opptatt av livsscenarier: Vegard Fykse Skirbekk.

Skirbekk jobber som forskningsleder på Folkehelseinstituttet, er professor ved Colombia-universitetet og er forsker ved Aldring og helse. Studien er basert på hvor lenge eldre individer foretrekker å leve gitt hypotetiske endringer i helse og levekår. Forfatterne samlet inn data om 825 individer i alderen 60 år og eldre i Norge som ble spurt: «Gitt at du kunne velge fritt, hvor lenge (til hvilken alder) ønsker du å leve?»

Studien viste at ønsket om å leve til høy alder reduseres betydelig av hypotetiske ugunstige livsscenarier, spesielt demens og kronisk smerte, deretter det å være en byrde for samfunnet, ensomhet, fattigdom og det å miste ens ektefelle.

Resultatene viste at det ikke var noen forskjell mellom menn og kvinner, men eldre deltakere hadde høyere ønsket levealder enn de yngre deltakerne. I tillegg hadde høyere utdannede lavere ønsket levealder gitt en situasjon hvor de får demens eller kronisk smerte.

Referanse

Vegard Skirbekk,  Ellen Melby Langballe,  Bjørn Heine Strand (2021): Preferred life expectancy and the association with hypothetical adverse life scenarios among Norwegians aged 60+. Age and Ageing, afab113, https://doi.org/10.1093/ageing/afab113