Om hormoner og demens

Risikoen for å utvikle demens eller Alzheimers sykdom øker gradvis for hvert år kvinnen er fruktbar, viser ny studie.

En kvinne er fruktbar fra hun får menstruasjon første gang til hun slutter å menstruere. Kroppen produserer hormonet østrogen i denne perioden.

Forskerne har i den nye studien først og fremst tatt for seg østrogen som kroppen selv produserer, og dette er lite studert i sammenheng med risikoen for demens. Samtidig viser tall at flere kvinner enn menn får en demenssykdom, uten at forskerne har klart å finne ut hvorfor.

– Men mange undersøkelser viser at østrogen har betydning for kognitiv funksjon. Kjønnsforskjeller ved demens og østrogen er derfor interessant å studere videre, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse om den nye studien.

Les mer på forskning.no