Krav til faktura

Her finnes informasjon om hva en faktura må inneholde. I all hovedsak foregår innkjøp via sykehusets innkjøpssystem, for bistand ta kontakt med kontor på telefon eller e-post til post@aldringoghelse.no.

Disse 10 punktene må være med på en faktura:

  1. Selgers navn som er registrert i Foretaksregisteret og organisasjonsnummer, eventuelt etterfulgt av bokstavene MVA hvis selger er registrert i merverdiavgiftsregisteret
  2. Kjøpers navn (Sykehuset i Vestfold HF) som registrert i Foretaksregisteret, adresse eller organisasjonsnummer.
  3. Fakturaen skal merkes med IA/IL nummer, alternativt ansvarsnummer og eventuelt kontaktperson
  4. Fakturadato
  5. Fakturanummer (Fortløpende, maskinelt tildelt eller trykte blanketter)
  6. En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
  7. Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet
  8. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
  9. Vederlag og forfall for betaling. Forfall skal være minst 30 dager.
  10. Merverdiavgift og eventuelt andre avgifter. Merverdiavgift skal angis i norske kroner

For innkjøp utenfor innskjøpssystemet er det viktg at faktura inneholder informasjonen som definert ovenfor, samt at faktura sendes som EHF.