Økt kontrollfølelse kan gi mindre depresjon

En ny forskningsstudie ser på sammenhengen mellom opplevelse av kontroll, mestringsstrategier og depresjon.

Depresjon er den vanligste stemningslidelsen hos eldre personer. Blant det som kan øke risikoen for å utvikle depresjon hos eldre personer som bor hjemme, finner man flere forhold det kan være vanskelig å endre på. Det kan være at man har hatt depresjon tidligere, er kvinne, har opplevd tap av nær person, søvnvansker og nedsatt funksjonsevne.

Vi vet i dag at behandlingen av depresjon hos eldre fungerer godt. På kort sikt er sjansen for å holde seg frisk fra depresjon god, men den er dårligere over lengre tid. Derfor er det viktig å kunne identifisere de faktorene som påvirker prognosen i positiv retning og samtidig er mulig å påvirke.

I studien ble 122 inneliggende, eldre pasienter fra syv alderspsykiatriske sykehusenheter i Norge undersøkt ved innleggelse med to spørreskjema: Locus of control of behavior og Ways of coping.  Depressive symptomer (målt ved MADRS) og depresjonsdiagnose (ICD-10) ble undersøkt ved innleggelse og etter ett år. Andre faktorer som kan påvirke prognosen ble også kartlagt: kognisjon (MMSE-NR), funksjonsnivå (I-ADL) og generell somatisk helse (GMHR).  

Opplevelse av liten kontroll og nedsatt kognitiv fungering ved innleggelse var assosiert med mer symptomer (MADRS) på depresjon etter ett år. I tillegg var nedsatt funksjonsevne og aktive mestringsstrategier ved innleggelse assosiert med depresjonsdiagnose ett år etter innleggelse. Bruk av aktive mestringsstrategier var trolig lite hensiktsmessig for denne pasientgruppen

Studien viser at psykologiske faktorer som kontrollfølelse og mestringsstrategier kan ha betydning for prognosen ved depresjonsbehandling 

Referanse

Guro Hanevold Bjørkløf, Knut Engedal, Geir Selbæk, Deborah Bezerra Maia, Tom Borza, Jurate Saltyte Benth and Anne-Sofie Helvik (2016): Can depression in psychogeriatric inpatients at one year follow-up be explained by locus of control and coping strategies? AGEING & MENTAL HEALTH, 2016.