Økt kompetanse gir ringvirkninger - Aldring og helse

Økt kompetanse gir ringvirkninger

– Vi får gode innspill og lærer mye av våre ansatte som har tatt videreutdanningen sin på Fagskolen aldring og helse. Det sier en fornøyd daglig leder, Mary Synnøve Kordahl.