Nytt strategisk samarbeid om musikk som helseressurs for eldre

Aldring og helse og Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi inngikk nylig et strategisk samarbeid, som skal bidra til kunnskapsbasert bruk av musikk som helseressurs i helse- og omsorgstjenesten.

Samarbeidet vektlegger hvordan musikkterapi og musikk som miljøbehandling kan utfylle og støtte hverandre til beste for brukerne. Aktuelle samarbeidsområder vil blant annet være informasjonsarbeid, undervisning og forskning.

Kvinne holder tale
Opptatt av musikk som helseressurs for eldre: Kari Midtbø Kristiansen. Foto: Bente Wallander.

– Aldring og helse er glade for at vi har inngått en strategisk samarbeidsavtale med POLYFON. Musikkterapi og bruk av musikk som helseressurs er viktig også for eldres helse, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Gjennom samarbeidet mener hun det er gode muligheter til å synliggjøre musikk som helseressurs på en enda bedre måte enn tidligere.

– Med POLYFONs kompetanse på musikkterapi og musikk som helseressurs og Aldring og helses kompetanse på aldring og eldrehelse, har vi en samlet kompetanse som kan bidra til at musikk får en enda tydeligere plass i personsentrert omsorg for eldre.

POLYFONs leder Brynjulf Stige er svært optimistisk til det nye samarbeidet.

– Dette har vi tro på!

Brynjulf Stige, POLYFON

– Et godt samarbeid med et så sterkt og sentralt fagmiljø som Aldring og helse vil bety mye i arbeidet med å legge til rette for en mer systematisk og kunnskapsinformert bruk av musikk som helseressurs i Norge, sier han.

Les mer om POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi på deres nettside