Nytt om forskning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nytt om forskning

I disse notisene kan du lese mere om forskere som søker flerspråklige med demens, vant posterpris i Berlin og millionbevilgning.