Nytt kurs om geriatri og juss

Leger som jobber med geriatriske pasienter møter ofte juridiske utfordringer som del av arbeidet sitt. I det nye kurset Geriatri og juss vil deltagerne få god oversikt over reglementer rundt de vanligste problemstillingene en møter på.

– Vi har prøvd å tenke gjennom hvilke utfordringer i grenselandet mellom medisin og juss som ofte møter leger som behandler geriatriske pasienter, sier Torgeir Bruun Wyller. Wyller er professor i geriatri og overlege ved Geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Wyller har sammen med Anne Brækhus, overlege ved Geriatrisk og Nevrologisk avdeling ved OUS, satt sammen innholdet i det nye kurset. De to vil også lede diskusjonsgrupper, som en del av opplegget.

– Vurdering av helsekrav til førerkort, spørsmål om samtykkekompetanse og tvangsbehandling, og helsekrav for å kunne skrive testament. Enten en jobber på sykehus, sykehjem eller som fastleger, er det en del juridiske utfordringer man møter på når man jobber med geriatriske pasienter, sier Wyller.

Tverrfaglige diskusjonsgrupper og konkrete kasus

Gjennom et intensivt todagers kurs er målet å gjøre leger, geriatere og alderspsykiatere tryggere i møtet med de juridiske utfordringene i arbeidshverdagen. De får blant annet muligheten til å diskutere aktuelle problemstillinger med andre leger og jurister.

– Vi har satt av en del tid til diskusjon av konkrete kasus, sier Wyller, som håper på en aktiv og engasjert deltagergruppe.

Lagd for leger, men nyttig for flere

Kurset er beregnet for alle leger som behandler pasienter med geriatriske problemstillinger. For eksempel gjelder det fastleger, sykehjemsleger, geriatere, alderspsykiatere og andre sykehusleger. Kurset er også åpent for andre som møter disse problemstillingene.

– Dette er noe vi tror mange vil ha glede av mer kunnskap om. Og det å kunne drøfte aktuelle problemstillinger i et forum med både leger og jurister tror vi blir spesielt nyttig, sier Wyller oppglødd.

Geriatrikurs fra Aldring og helse

Vår 2023
Geriatri og juss, 2 dagers legekurs gjennomført 29. og 30. mars på Oslo Kongressenter
Palliasjon hos eldre, 1 dags tverrfaglig kurs gjennomført 13. april på Oslo Kongressenter

Høst 2023
Legemiddelbruk hos eldre, 2 dagers legekurs 18. og 19. oktober på Scandic Solli Oslo
Preoperativ optimalisering av eldre, 1 dags legekurs 23. november på Oslo Kongressenter
Behandling og rehabilitering av hjerneslag, 1 dags tverrfaglig kurs, dato og sted ikke avklart

Alle er fysiske kurs i Oslo og går over en eller to dager.

Du finner kursene for høsten etterhvert som de blir oppdatert i kursoversikten