Nytt Årringer-intervju: Kristian (85) om arbeid og fritid i skogen - Nasjonalt senter for aldring og helse