Nytt Årringer-intervju: Anne (80) – den eneste transen på Voss? - Nasjonalt senter for aldring og helse