Nytenkning i behandling av eldre psykisk syke

Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus har flyttet inn i til den somatiske delen av sykehuset. – I gamle dager tenkte man at fysisk og psykisk helse var to helt ulike ting. Som om kropp og sjel ikke henger sammen. I dag vet vi bedre. Det er denne alderspsykiatriske avdelingen et godt eksempel på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det var en engasjert helse- og omsorgsminister som sto for åpningen av alderspsykiatriske avdelingens nye lokaler i Diakonhjemmet sykehus i Oslo fredag formiddag.

– Vi vet at kropp og sinn påvirker hverandre, at man kan bli fysisk og psykisk syk samtidig og at alvorlig sykdom i kroppen går ut over ens psykiske helse. Og at psykiske lidelser og kan gi fysiske helseproblemer, sa Bent Høie.

– Så er det sånn at heldigvis lever vi lengre. Det er bra. Det betyr samtidig at flere av oss vil leve lenger med kroniske lidelser og helsetap. Mange eldre har i dag flere sykdommer samtidig og flere opplever at både fysisk og psykisk helse skranter. Det siste du trenger når du er godt opp i årene og alvorlig syk er å bli fraktet rundt fra sted til sted. Det har dere heldigvis forstått her på Diakonhjemmet sykehus, roste han.

Samler eksperter og fagmiljøer


Høie fant det også svært positivt at pasientene i minst mulig grad må reise rundt, og at flest mulig får hjelp der de bor.

– Dere har samlet faglig ekspertise rundt pasienten i stedet for at pasienten må tilpasse seg ulike avdelinger og sykehus. Rett og slett skaper dere pasientens helsetjenester. Det har også vært min visjon helt siden jeg ble helseminister. Det er pasienten som må stå i sentrum og ikke systemet. Jeg håper at flere vil la seg inspirere av dere.

Én dør inn


Ved fysiske problemstillinger måtte pasientene ved den alderspsykiatriske avdelingen på Tåsen tidligere frakte enten pasientene eller behandlerne mellom avdelingen og sykehuset.

Nå ligger avdelingen vegg-i-vegg med akuttmottak og intensivavdeling, medisinsk og geriatrisk kompetanse og radiologi og laboratoriet.

Siden avdelingen flyttet inn i hoveddelen av sykehuset på forsommeren har flere pasienter med komplekse og parallelle problemstillinger innen psykiatri og somatikk allerede vært behandlet mer effektivt og helhetlig enn da avdelingen lå utenfor sykehuset.

– Nærheten skaper trygghet for at alle ekspertgrupper er lett tilgjengelig og kan diskutere utfordringer umiddelbart og ved pasientens seng, sier avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden.

– Nærheten skaper trygghet for at alle ekspertgrupper er lett tilgjengelig og kan diskutere utfordringer umiddelbart og ved pasientens seng, sier avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden (t.v.) og enhetsleder Trine Nordby Skjellestad. Foto: Bente Wallander

Innovative løsninger


Innenfor veggene i den moderniserte avdelingen i sykehusets eldste bygg, er det nå gulvvarme og balansert ventilasjon, som blir individuelt styrt for hvert rom.

– For første gang i en hel alderspsykiatrisk avdeling prøver vi også ut terapeutisk belysning, opplyser enhetsleder Trine Nordby Skjellestad.

– Lyset skifter farge og styrke automatisk for at pasientene skal hjelpes til en naturlig døgnrytme. Det bidrar til energi og ro for både pasienter og personale avhengig av tidspunkt på døgnet. Erfaringen så langt er positiv.

– Vi opplever blant annet at pasienter med demens gjenfinner normal døgnrytme og blir naturlig søvnige mot kveld og natt. Ansatte ved avdelingen, nattevaktene ikke minst, er også svært tilfreds med den nye belysningen. Det blir spennenende å se hvilke virkninger dette vil få på oss i tiden som kommer, sier hun.

Pasientbehandlingen er persontilpasset også ved at alle pasienter gjennomgår en nøye psykofarmakologisk utredning. Sykehusets Senter for psykofarmakologi analyserer pasientenes enzym- og reseptorprofiler, og sikrer slik at et ofte omfattende medisinbehov er nøye vurdert, riktig dosert, virkningsfullt for den enkelte og med færrest mulig bivirkninger.

Helhetlig tilnærming

Gratulantene sto nærmest i kø på avdelingens nye og solfylte takterasse.
Til dem hørte Liv Hopen, den svært begeistrede nestlederen i sykehusets brukerutvalg.

– Respekten som dere viser enkeltmennesket, uavhengig av status. Det skinner så tydelig gjennom at enhver avgjørelse tas med pasienten i sentrum. Det er samtidig en stor grad av imponerende nytekning, sa hun.

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Nasjonalt senter for aldring og helse, var også full av lovord:

– Dette er i mine øyne helt i tråd med den helhetlige tilnærmingen eldre med psykiske sykdommer har behov for og ikke minst fortjener. En alderspsykiatrisk avdeling samlokalisert med de somatiske avdelingene på sykehuset gir mulighet til samhandling på pasientens premisser, uten at pasienten skal flyttes for mye rundt. Det er god og helhetlig ivaretakelse.

Midtbø Kristiansen trekker også fram at avdelingen er hypermoderne, i både teknisk og interiørmessig innredning, slik at den enkelte pasient kan få tilpassede lysforhold, romtemperatur og romlige omgivelser.

Daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen (t.v.), overrakte en liten gave til den nye avdelingen. På bildet ses ellers klinikkleder Mette Garvoll, avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Bente Wallander

Framtidsrettet avdeling


– Det er delikate og beroligende fargevalg, med nødvendige kontraster slik at de eldre lettere skal kunne orientere seg. Samtidig unngår man for sterk bruk av kontraster, fordi det kan gi mer stimuli enn enkelte av pasientene i denne gruppa tåler.

– Også for personalet gir samlokaliseringen nye muligheter til faglig utvikling og samarbeid, slik at alle ressurser i sykehuset utnyttes til beste for den enkelte pasient, nær pasienten. Aldring og helse gratulerer Diakonhjemmet med en framtidsrettet avdeling som har alle forutsetninger for å gi god behandling og oppfølging til eldre med psykiske sykdommer, både de som har behov for en innleggelse og de som kan nyttiggjøre seg poliklinisk oppfølging som FACT-team og andre tilbud, sier hun.

– Respekten som dere viser enkeltmennesket, uavhengig av status. Det skinner så tydelig gjennom at enhver avgjørelse tas med pasienten i sentrum.

Kari Midtbø Kristiansen