Nye stimulusbøker til tester for kognitiv svikt og demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nye stimulusbøker til tester for kognitiv svikt og demens

Nå har det kommet to nye stimulusbøker som hører til testene Addenbrookes kognitive testbatteri og Klokkelesningstesten. Begge testene kan brukes ved utredning av personer med kognitiv svikt og demens.

Mange kognitive tester består av to deler: Et skåringsark hvor man fører inn svarene fra den som undersøkes og en stimulusbok. Stimulusbøker inneholder bilder og tegninger. Det kan for eksempel være illustrasjoner av gjenstander der pasienten skal benevne det han/hun ser.

Nevropsykolog Thale Kinne Røhnqvist, Aldring og helse
Foto: Petter Hveem/Aldring og helse