Hvilke støtteordninger finnes, og hvem kan du kontakte?

Kronisk sykdom hos et familiemedlem kan bli en utfordring for hele familiens økonomi. Det uttrykker blant annet pårørende til personer med demens. På Aldring og helses nye økonomisider vises det vei til aktuelle ordninger og temaer knyttet til sykdom og familieøkonomi.

Pasienter og pårørende kan på våre nye økonomisider finne informasjon om en rekke aktuelle støtteordninger. 

– Helse- og omsorgspersonell som skal veilede personer med kronisk sykdom og deres pårørende vil også finne sidene svært nyttige, tror Guro Hanevold Bjørkløf, fag- og utviklingsleder, Aldring og helse.

Savner informasjon

– Gjennom Aldring og helses arbeid med landsdekkende kurs for pårørende til personer med demens har vi fått mange tilbakemeldinger om at den økonomiske situasjonen for pasienter og deres pårørende er et område som skulle vært mer vektlagt i helsetjenestene.

Det sier Kirsti Hotvedt, koordinator for Aldring og helses arbeid med pårørendetiltak i Demensplan 2025. 

Les mer om tilbud til pårørende til personer med demens her.

Vanskelig å orientere seg 

Dette er et behov som er blitt løftet frem fra flere pasientgrupper. 

– Mange pårørende strever med å finne aktuelle støtteordninger og hvilke instanser de skal kontakte, opplyser Hotvedt.

Også helsepersonell gir uttrykk for at dette er et område som de ikke har nok kunnskap om.

– Aldring og helse har derfor laget en nettside med en oversikt knyttet til økonomi som vi håper vil være nyttig både for pasienter, pårørende og helsepersonell, og bidra til at det blir enklere å orientere seg i dette «landskapet», avslutter hun.