– Nye kommuner med fagskoleutdanning lokalt - Aldring og helse

– Nye kommuner med fagskoleutdanning lokalt

Studiehøsten har startet med to nye lokale tilbud fra Fagskolen aldring og helse, henholdsvis i Bergen og Ålesund. Det nasjonale fagskoletilbudet tilbød tidligere kun studentsamlinger i Tønsberg, men i de senere årene har flere kommuner ønsket å få tilbudet nærmere sine ansatte.