Ny undersøkelse om levevaner og risikofaktorer for demens

Hva vet egentlig folk flest om hvordan levevaner påvirker risikoen for å utvikle demens? Hva kan motivere befolkningen til å endre levevaner?

Kvinne smiler. Portrettfoto.
Prosjektleder Grete Kjelvik. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

For å finne svarene på disse spørsmålene, gjennomfører Nasjonalt senter for aldring og helse nå en studie hvor 8.000 tilfeldige nordmenn er invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Svarene skal brukes for å kartlegge kunnskap om sammenhenger mellom levevaner og risiko for å utvikle demens senere i livet.

En spørreundersøkelse for en friskere alderdom

– Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan en kan forebygge demens og bidra til en friskere alderdom, sier prosjektleder Grete Kjelvik i Aldring og helse.

– Ved å delta i prosjektet Levevaner og risikofaktorer for demens vil man gi et viktig bidrag til forskningen om aldring og forebygging av sykdom blant eldre, fortsetter hun.

På prosjektets nettside, www.hjernehelse.info, oppfordrer komiker Terje Sporsem alle inviterte til å delta.

Oppfordrer til deltakelse: komiker Terje Sporsem. Foto: Øivind Eide.

– Som pårørende til en mor med Alzheimers, håper jeg så mange som mulig blir med på denne undersøkelsen. Kunnskapen som kommer ut av den kan bidra både til at flere kan gjøre endringer rundt egen livsstil, som igjen vil påvirke våre barn, barnebarn og nærmeste familie. Det er foreløpig ingen kur mot demens, så forebygging er noe av det viktigste vi kan gjøre.

Fire regioner representert

Invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen sendes ut til 8000 tilfeldig utvalgte personer i alderen 40-70 år innenfor fire geografiske regioner: Oslo, Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd.