Ny tilskuddsordning for tjenester til personer med demens - Aldring og helse

Ny tilskuddsordning for tjenester til personer med demens

Ny tilskuddsordning for kommunene skal bidra til å utvikle og prøve ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig.