Ny Psyk-IT: Personlighet hos eldre

I dagens Psyk-IT-foredrag tar overlege Hågen Stang Nyquist ved alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus for seg personlighetsforstyrrelse hos eldre.

Visste du at cirka ti prosent av den generelle befolkningen har en personlighetsforstyrrelse?

Hågen Stang Nyquist gir i dagens Psyk-IT-foredrag en innføring i hva personlighetsforstyrrelse er, symptomer og forekomst. Han snakker også om diagnostikk og behandling av personlighetsforstyrrelse hos eldre.

Avslutningsvis kommer Nyquist med konkrete råd for hvordan helsepersonell kan forstå og møte pasienter med en personlighetsforstyrrelse på en hensiktsmessig måte.

Se foredraget om Personlighet hos eldre her: