Ny Psyk-IT: Lever vi for lenge? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny Psyk-IT: Lever vi for lenge?

Forventet levealder setter stadig nye rekorder. I Norge har den i år nådd 82 år for menn og 85 år for kvinner, og den øker hvert år. Men hva synes folk egentlig om det å leve lengre?

– Det er veldig få studier som ser på dette med ønsket levealder, forteller Vegard Skirbekk, professor ved Columbia Aging Center og forsker hos Aldring og helse. Spørsmålet om hvor lenge vi vil leve, er utgangspunktet for det nye Psyk-IT foredraget hans.

Folk vil leve lenge, men ikke for lenge

– Vi har sett er at folk stort sett er mer positive til en forlenget levealder enn de er til ideen om å leve evig. Ifølge to tyske studier ønsker de fleste å leve til midten av 80-årene, fortsetter han, men de færreste ønsker å leve til de blir 100, sier Skirbekk.

Årsaken bak svaret varierer

Hva folk svarer når de spørres om ønsket levealder kan variere av mange grunner. Blant annet kan yngre personer som blir spurt, være preget av egne fordommer om hva det betyr å bli eldre, mens for eldre kan deres nåværende livssituasjon påvirke svaret. I tillegg kommer faktorer som sosiale normer, religiøse holdninger, og aksept for egen dødelighet, for å nevne noen. Det samme svaret kan også komme av flere årsaker.

– En høy ønsket levealder kan bety enten at personen ser for seg et godt videre liv, men også at en ikke orker å tenke på sin egen død, sier Skirbekk. Noe overaskende ønsker de med høyere utdanning ofte å leve noe kortere enn de med lavere utdanning, på tross av at de kan forventes å leve lenger, fortsetter han.

Kan motivere til sunnere livsstil

Noen av de andre funnene Skirbekk trekker frem er at de fleste ønsker å leve lenger enn nåværende forventet levealder, og at menn ønsker å leve lenger enn kvinnene ønsker. I tillegg fant han at ønsket om å ville leve lengre kunne motivere unge til en sunnere, mer aktiv livsstil og til å avstå fra tobakk.

Her kan du se hele Psyk-IT foredraget: Lever vi for lenge? Holdninger til økt levealder.