Ny Psyk-IT: Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?

Forsker og postdoktor Kjerstin Tevik, Aldring og helse og NTNU, snakker i dette foredraget om studier av alkoholbruk hos eldre.

Tevik viser til forskning som sier at eldre tåler alkohol dårligere enn når de var yngre, samtidig drikker eldre nå mer enn tidligere og færre er avholdne. Men hvordan skal vi egentlig spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?

Hennes foredrag er basert på en systematisk review hun har publisert med flere medforfattere. Her har de sett på hvordan alkoholbruk har blitt undersøkt og definert blant eldre i epidemiologiske studier. Hun trekker frem utfordringene som ligger i manglende standard definisjon av en alkoholenhet og forskjellige drikkemønster. Til slutt oppsummerer hun med en fem punkts liste med definisjoner på drikkemønster som hun anbefaler for studier av alkoholbruk.

Hovedfokuset for foredraget er metode i alkoholstudier, men kan mye av innholdet også overføres til praksisfeltet.

Se foredraget om hvordan vi kan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre her:

Se presentasjonen om hvordan spørre om og undersøke alkoholforbruk hos eldre her.