Ny Psyk-IT episode: Psykose hos eldre

I det nye Psyk-IT foredraget Psykose hos eldre får vi vite mer om hva psykose er, hvordan utrede tilstanden og hvordan sikre god kommunikasjon med pasientene.

– Psykose hos eldre kan skyldes psykisk sykdom som en person har hatt i en årrekke eller det kan være uttrykk for nyoppståtte plager, forteller Margrethe Stensson, psykiater og overlege ved alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

I det nye Psyk-IT foredraget med temaet Psykose hos eldre, bruker Stensson case for å gi en god innføring i hva psykose er, og hvordan kartlegge og utrede tilstanden. Hun gir også konkrete råd om hvordan en kan sikre god kommunikasjon med disse pasientene. Hun trekker flere viktige ting å huske i samtale med en som er psykotisk, blant annet:

  • Bygg tillit – være ærlig, hold avtaler og vær stabil i en usikker verden
  • Få frem pasientens perspektiv
  • Vær oppmerksom på faktorer som kan påvirke pasientens evne til å kommunisere, som redusert hørsel eller kognitiv svikt

Vi anbefaler alle å få med seg foredraget i sin helhet på Psyk-IT sidene.