Nye sider for den norske Downs syndrom og demensstudien

Ny studie vil tette kunnskapshull og bidra til økt kompetanse.

Den norske Downs syndrom og demensstudien har som mål å tette kunnskapshull og å bidra til økt kompetanse innen helse- og omsorgstjenestene, og i befolkningen forøvrig om demens blant personer med Downs syndrom. Studien vil også kunne komme til nytte for personer med utviklingshemning av andre årsaker. 

Les mer om studien