Nye sider for den norske Downs syndrom og demensstudien - Nasjonalt senter for aldring og helse

Nye sider for den norske Downs syndrom og demensstudien

Ny studie vil tette kunnskapshull og bidra til økt kompetanse.

Den norske Downs syndrom og demensstudien har som mål å tette kunnskapshull og å bidra til økt kompetanse innen helse- og omsorgstjenestene, og i befolkningen forøvrig om demens blant personer med Downs syndrom. Studien vil også kunne komme til nytte for personer med utviklingshemning av andre årsaker. 

Les mer om studien