Ny håndbok om utvidet demensutredning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ny håndbok om utvidet demensutredning

En ny håndbok om utvidet demensutredning ble publisert under Demensdagene. Boken er nå fritt tilgjengelig i Aldring og helses nettbokhandel.

Utredning og diagnose er en forutsetning for å kunne tilby tilpasset behandling og oppfølging til personer med demens. I henhold til Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje om demens bør pasienter med mistanke om demens tilbys utvidet demensutredning i spesialisthelsetjenesten i tilfeller der basal demensutredning ikke er tilstrekkelig for å stille en diagnose. 

Tilgjengelig for gratis nedlasting her

Den nye håndboken beskriver hvordan utvidet demensutredning bør gjennomføres i spesialisthelsetjenesten og hvordan samarbeidet mellom tjenestenivåene kan ivaretas.

Fra basal utredning til oppfølging og juridiske aspekter

I bokens ti kapitler kan du blant annet lese om: 

  • Basal utredning ved mistanke om demens – det første trinnet i en demensutredning 
  • Medisinsk undersøkelse ved utvidet demensutredning 
  • Utvidet kognitiv undersøkelse
  • Utredning av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) 
  • Demensutredning av grupper som kan ha særskilte behov, slik som personer med minoritetsbakgrunn, samiske personer og personer med utviklingshemming
  • Vurdering av resultater fra demensutredningen 
  • Oppfølging etter utredning i spesialisthelsetjenesten 
  • Sentrale juridiske aspekter ved utredning av demens.  

Håndboken vil være aktuell for leger, psykologer og annet helsepersonell som arbeider med demensutredninger.  Den kan også være aktuell for studenter og andre som ønsker å lære mer om demensutredning.

Ved spørsmål om håndboken:
Kontakt forfatterne thale.ronqvist@aldringoghelse.no og jorgen.wagle@aldringoghelse.no.