Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 21.01.2022

Stor deltakelse blant eldre i viktig helseundersøkelse

Forskningsprosjektet HUNT Aldring i Trøndelag tar nå ned feltstasjonen i Frosta, og drar videre til Meråker. Prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo forteller at hele 87% av de inviterte i Frosta deltok. Tidligere har feltstasjonen besøkt Stjørdal kommune, hvor oppslutningen var på 76%. Deltakernes utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel blir kartlagt. Forskerne vil òg finne ut hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år.
Demens, 11.01.2022

Årets første fjernundervisning i geriatri

Nettforedraget Ger-IT startet tirsdag 11. januar kl. 12.00-12.45 på Zoom med tittelen Vurdering av kognitiv funksjon hos lavt utdannede og minoritetsetniske ved overlege Peter Bekkhus-Wetterberg, Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus. Snart finner du et opptak av Ger-IT foredraget på vår nettside. I mellomtiden kan du se andre foredrag ved å klikke under.
Demens, 22.11.2021

Seminar om palliasjon og lindrende omsorg

Siri Rostoft vil snakke om bruk av spesialisert palliativ behandling siste leveår i Norge - betydning av alder og sosio-demografiske faktorer. Christina Moen vil fortelle om Røde Kors sin våketjeneste, som organiserer frivillige som er til stede for døende i deres siste dager eller timer. Caroline Kreppen Overen vil fortelle om PhD-prosjektet sitt, som omhandler palliasjon og symptomlindring hos sykehjemsbeboere med demens. Seminaret skjer 2. desember på OsloMet: Pilestredet 46, rom PA318.
Geriatri, 15.11.2021

– Unngå å se på pasienten som "nok en skrøpelig eldre"

Det sier Irene Aasmul, fag - og forskningsutvikler, Verdighetsenteret, i en kommentar til Årringer-intervjuet med Rosemary Lund, som bader hele året. Aasmul oppfordrer helsepersonell om å bli kjent med hver enkelt pasient og finne ut hvilke ressurser den enkelte har.  Møter du eldre pasienter i jobben din? Test ut de fire rådene til Aasmul - slik finner du frem til pasienten sine ressurser!
Geriatri, 04.11.2021

Bli med på webinar: Et bedre samfunn å eldes i - gode eksempler fra Norden

Norden er i front når det gjelder å fremme et aldersvennlig, bærekraftig og helsefremmende samfunn. På et webinar i Nordens velferdssenters regi 10. november vil nye nordiske løsninger for å fremme god livskvalitet hos eldre voksne bli presentert. Det er gratis å delta på webinaret.