Normkalkulator for CERAD Tiordstest

Normkalkulatoren er et hjelpemiddel for å omregne pasientens oppnådde råskårer på CERAD Tiordstest til avledede skårer, uttrykt som persentiler og z-skårer, - som mål på hvordan pasienten presterer sammenlignet med andre personer med samme alder, kjønn og utdannelsesnivå. Normkalkulatoren er aktuell å anvende for pasienter i aldersgruppen 70 – 90 år.

English version

Instruksjoner

Angi pasientens alder, kjønn og utdannelsesnivå. Under knappen «Endre kompleksitet», velger du «Enkel» om du kun ønsker avledede skårer for Total innlæring og Utsatt gjenkalling, eller «Avansert» om du ønsker avledede skårer for alle deltester (Innlæring forsøk I, Innlæring forsøk II, Innlæring forsøk III, Total Innlæring, % savings og Utsatt gjenkalling).

Kjønn
Utdanning


Alder
70 90

Kalkulatoren er gyldig for personer mellom 70 og 90 år. Dersom aktuell alder avviker fra dette kan man vurdere å bruke nærmeste gyldige verdi.

 
Z-skår
Persentil

0
0%
0
0%
0
0%

0
0
0%
0
0
0%

0
0%

Mindre enn 1 standardavvik under normalskår
1-1,5 standardavvik under normalen
1,5-2 standardavvik under normalen
Mer enn 2 standardavvik under normalen

Z-skår:

Z-skåren er et uttrykk for avvik fra gjennomsnitt målt i standardavvik. Det vil si den viser hvor mye skåren for personen som er testet avviker fra den normale (gjennomsnittlige) skåren hos en person av samme alder, kjønn og med samme utdanning.

Persentil:

Persentilen er prosentandelen av befolkningen med samme alder, kjønn og utdanning som har lik eller lavere skår på CERAD tiordstesten.

Vurdering av testresultater

Som en tommelfingerregel vurderes en skår mellom 16. – 84. persentil (z-skår mellom -1 og +1) vanligvis innenfor et normalt, gjennomsnittlig nivå; en skår mellom 2. – 15. persentil (z-skår mellom -1 og -2) indikerer lavere enn normalområdet; og en skår <-2. persentil (z-skår <-2) vurderes som betydelig lavere enn normalområdet («patologisk nivå»).  En grad av forsiktighet må imidlertid alltid utvises ved fortolkning av testresultater. Vurdering av testresultater må alltid gjøres individuelt, og blant annet ta hensyn til pasientens estimerte premorbide kognitive funksjonsnivå og motivasjon i testsituasjonen.

Referanse

Wagle, Jørgen et al. ‘The CERAD Word List Memory Test: Normative Data Based on a Norwegian Population-Based Sample of Healthy Older Adults 70 Years and Above. The HUNT Study’. 1 Jan. 2023 : 321 – 343.