MoCA-kalkulator - Nasjonalt senter for aldring og helse

MoCA-kalkulator

MoCA-kalkulatoren er et hjelpemiddel for å korrigere MoCA-skår for alder, kjønn og utdanningsnivå. Om det korrigerte testresultatet faller innenfor det gule, oransje eller røde feltet, indikerer det at videre testing og utredning bør vurderes.

English version

Kjønn
Utdanning


MoCA-skår
Alder
70 90

Kalkulatoren er gyldig for personer mellom 70 og 90 år. Dersom aktuell alder avviker fra dette kan man vurdere å bruke nærmeste gyldige verdi.


Z-skår:
0

Z-skåren er et uttrykk for avvik fra gjennomsnitt målt i standardavvik. Det vil si den viser hvor mye skåren for personen som er testet avviker fra den normale (gjennomsnittlige) skåren hos en person av samme alder, kjønn og med samme utdanning.

Persentil:
0%

Persentilen er prosentandelen av befolkningen med samme alder, kjønn og utdanning som har lik eller lavere skår på MoCA

Engedal, Knut et al. ‘The Montreal Cognitive Assessment: Normative Data from a Large, Population-Based Sample of Cognitive Healthy Older Adults in Norway—The HUNT Study’. 1 Jan. 2022 : 589 – 599.