MMSE-NR3-kalkulator

MMSE-kalkulatoren er et hjelpemiddel for å korrigere MMSE-skår for alder og utdanningsnivå.

Et testresultatet, vist som z-skår, indikerer nivå av kognitiv svikt. Grovt sett vil en z-skår > -1.0 (grønn farge) tyde på normal funksjon, en z-skår mellom -1 og -2 tyder på mild kognitiv svikt (oransje farge), mens en z-skår < -2 (rød farge) indikerer demens. For en endelig diagnose trenger man annen tilleggsinformasjon.

English version

Utdannelse


Observert MMSE
Alder
49 89

Kalkulatoren er gyldig for personer mellom 49 og 89 år. Dersom aktuell alder avviker fra dette kan man vurdere å bruke nærmeste gyldige verdi.


Metode 1
Z-skår:
0

Z-skåren er et uttrykk for avvik fra gjennomsnitt målt i standardavvik. Det vil si den viser hvor mye skåren for personen som er testet avviker fra den normale (gjennomsnittlige) skåren hos en person av samme alder, kjønn og med samme utdanning.

Persentil:
0%

Persentilen er prosentandelen av befolkningen med samme alder, kjønn og utdanning som har lik eller lavere skår på MMSE-NR3

Avvik i SD:
Avviksintervall i SD:

Metode 2

Vi har også tallfestet intervall for avvik i SD ved hjelp av en annen metode. Metoden gir i de fleste tilfeller tilsvarende resultat som kalkulatoren.

Avviksintervall i SD:

Engedal, Knut et al. ‘Normative Scores on the Norwegian Version of the Mini-Mental State Examination’. 1 Jan. 2023 : 1 – 12.