NorKog – en unik mulighet til forskning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

NorKog – en unik mulighet til forskning

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) er et kvalitets og forskningsregister.