Norges aller første konferanse om delirium - Nasjonalt senter for aldring og helse

Norges aller første konferanse om delirium

Den første konferansen i Norge, som bare omhandler delirium, også kalt akutt forvirring, ble sparket i gang fredag 21.oktober. Se videointervjuer med mer fra konferansen her.

Konferansen tok for seg spennende temaer som diagnostikk av delirium, pasienterfaringer, ikke-medikamentelle behandlingsstrategier og utfordringer rundt legemiddelbruk.

Hvordan kan delirium eller akutt forvirring arte seg for den eldre som rammes? Videoen er en del av et e-læringskurs rettet mot leger og pleiepersonell med ansvar for eldre pasienter. Den ble presentert av sykepleier Nina Weldingh og lege Marte Mellingsæter fra Ahus. E-læringen finner du her.
Hva gjør hjemmetjenesten for å oppdage og behandle akutt forvirring, også kalt delirium?
Sykepleier Trine Linn Flottorp fortalte hvordan de gjør det i Sandefjord kommune på deliriumkonferansen i Oslo.
Legen som selv fikk delirium:
Rune Larsen fortalte på deliriumkonferansen at han ble omtalt under overskriften «Legen Rune Larsen var sikker på at han skulle kokes da han ble innlagt på sykehuset» i A-magasinet.
Delirium kan gi seg mange utslag. Deliriumkonferansen vil øke kunnskapen hos mange.
Lege Maria Krogseth fra Oslo Delirium Research Group åpnet konferansen. Hun fortalte at delirium rammer mange. Foto: Petter Hveem.
Sykepleier Therese Tveit fortalte om moren som fikk delirium som 55-åring. Sykepleierne er viktige for å skape trygghet for pasienten med delirium. Foto: Petter Hveem.
Mann presenterer tema foran to skjermer. Foto
Lege Rune Larsen holdt foredrag om selvopplevd delirium. Foto: Petter Hveem.

Vil gi delirium-verktøy

– Vi vil at deltagerne skal få inspirasjon, kunnskap og praktiske verktøy for å kunne ivareta pasienter med kognitiv svikt og delirium.

Det fortalte overlege og forsker Bjørn Erik Neerland. Han er med i forskningsgruppen Oslo Delirium Research Group i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og Aldring og helse. Neerland jobber ved geriatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Han sa i forkant at konferansen raskt ble fulltegnet med de 250 deltakerne det var plass til, og at mange dessverre ikke har fått plass.

– Det er satt av en hel dag på Diakonhjemmet sykehus, og arrangementet har vært svært populært. De fleste deltakerne er sykepleiere, men både leger og annet helsepersonell kommer. Programmet er variert, og anses som høyst relevant, sa han.

Pasientenes egne historier om delirium

Det var innlegg fra både kommunehelsetjenesten og ulike sykehusavdelinger i løpet av dagen.

– Og to personer som selv har opplevd delirium vil fortelle åpent om sine egne erfaringer, .

Her finner du programmet for deliriumkonferansen

På vår nettside finner du mer informasjon om delirium